สธ.ระดม อสม.ทั่วประเทศตรวจค้นผู้พิการเพื่อทำการขึ้นทะเบียน โดยเริ่มจ่ายเบี้ยความพิการได้ 3 เมษายน 25

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ระดม อสม.ทั่วประเทศตรวจค้นผู้พิการเพื่อทำการขึ้นทะเบียน โดยเริ่มจ่ายเบี้ยความพิการได้ 3 เมษายน 2553 นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง ด้วยการให้อสม.ทั่วประเทศสำรวจบุคลากรที่มีสภาพความพิการในทุกครัวเรือน เพื่อให้ผู้พิการได้เข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งรัฐบาลได้จัดสวัสดิการจ่ายเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามสำหรับผู้พิการที่ทำการขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับเบี้ยความพิการได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ่ายเบี้ยความพิการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า จากสถิติการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2537-21 สิงหาคม 2552 มีผู้พิการได้รับการจดทะเบียนกว่า 8 แสนคน หรือร้อยละ 40 จากจำนวนผู้พิการประมาณ 2 ล้านคน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งให้ อสม.ช่วยกันค้นหาผู้พิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันงานคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!