เนคเทค จัดสรรงบ 2 ล้านให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติทำโรดแมปบริหารจัดการความรู้ด้านสภาพภูมิอากาศข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนคเทค จัดสรรงบ 2 ล้านบาท ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติทำโรดแมป บริหารจัดการความรู้ด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศควบคู่กับการใช้ระบบไอที ภายหลังรับศูนย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้สังกัดแล้ว ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบริหารจัดการความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ไม่มีสังกัดมานานกว่า 6 เดือนว่า ขณะนี้คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ได้มีมติให้ศูนย์ดังกล่าวอยู่ในสังกัดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เนื่องจากการทำงานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการทำงานด้านการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไอทีของเนคเทคเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพ เบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณ 1.5-2 ล้านบาทให้กับศูนย์ เพื่อจัดทำโรดแมปหรือแผนที่นำทางเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์แห่งนี้ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความรู้ด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศโดยใช้ระบบไอทีเข้าช่วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวมี ศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมคาดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อของศูนย์ใหม่ เพื่อจำกัดบทบาทหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนมากขึ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!