คกก.และไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมแรงงานไทรอัมพ์ มีมติยกเลิกการขออำนาจศาลบังคับคนงานไทรอัมพ์อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการและไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมแรงงานไทรอัมพ์ มีมติยกเลิกการขออำนาจศาลบังคับคนงานไทรอัมพ์ออกจากใต้ตึกกระทรวงแรงงาน นางจันทวรรณ ทองสมบุญ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการและไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมแรงงานไทรอัมพ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการทำงานว่า ที่ประชุมเห็นควรให้ยกเลิกแนวคิดที่จะให้สำนักบริหารกลางขอหมายศาลเพื่อปิดประกาศให้คนงานไทรอัมพ์ออกจากพื้นที่ด้านล่างกระทรวงแรงงาน เนื่องจากในเดือนธันวาคมกระทรวงต้องใช้สถานที่จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า หากใช้หมายศาลติดประกาศเพื่อบังคับคนงานจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งและขยายวงกว้างกลายเป็นปัญหาบานปลาย ดังนั้นวิธีการพูดคุยขอให้คนงานสละพื้นที่บางส่วนเพื่อจัดงานน่าจะดีกว่า ทั้งนี้ทราบว่าคนงานไทรอัมพ์เตรียมทำหนังสือเพื่อขอเจรจาในเรื่องนี้แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด