กัมพูชาส่งหนังสือยันไม่ส่งตัว''ทักษิณ''กลับไทย

ให้เหตุผลเป็นคดีการเมืองไม่ใช่คดีอาญา ด้าน ''มาร์ค'' ตั้งป้อมโต้กัมพูชา เล็งทบทวนโครงการร่วม-ให้ความช่วยเหลือ