สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนจร่วมโครงการ "เสริมสร้างผู้ปะกอบการใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ นายไกรรัฐ พัฒนเพ็ญ อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่ตังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน และพนักงานลูก้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ และเป็นแหล่งจ้างงาน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมในเดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าโครงการได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3953-1284...

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!