ศธ.ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกว่า 7,000 แห่ง ให้เป็น กศน.ตำบล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกว่า 7,000 แห่ง ให้เป็น กศน.ตำบล เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดงาน กศน.ตำบล ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี ว่า กศน.ตำบลถือเป็นองค์กรใหม่ที่จะจัดให้มีในทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อยกระดับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็น กศน.ตำบล โดยให้มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและอาสาสมัครการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชน อาคารสถานที่ เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อช่วยให้คนในชุมชนค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง การสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การจัดคลังวิทยากร การนำองค์ความรู้จากส่วนกลางไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า กศน.ตำบลยังถือเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะทำให้คนในชุมชนหันมาสนใจการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์ กศน.ตำบล ทั่วประเทศจำนวน 7,409 ศูนย์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553