หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการเวทีประชาคมยามเช้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกภาคส่วน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการเวทีประชาคมยามเช้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าและพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการเวทีประชาคมยามเช้า ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งได้ปรึกษาหารือถึงข้อราชการต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อใช้เป็นแนวทางใการปฏิบัติราชการและบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยนายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชาคมครั้งนี้ด้วย โดยเรื่องที่น่าสนใจ ได้แก่ การเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หวัด 2009 และโรคที่ระบาดในช่วงหน้าฝนอย่างเช่นโรคฉี่หนู โดยสาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่แถบอำเภอวิภาวดี ที่เคยมีประวัติการแพร่ระบาดของโรคนี้มาก่อน หากมีอาการเจ็บป่วยก็ขอให้รีบพบแพทย์โดยด่วน ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึงโครงการธนาคารต้นไม้ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้หันมาใส่ใจด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ โดยจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ ที่ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น 2 และจะนำพันธุ์ไม้หลายหลายชนิดมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเยี่มมชม ในโอกาสการจัดเวทีประชาคมยามเช้าในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ยังได้ตั้งโต๊ะให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจทดสอบประเมินสุขภาพจิตของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมงาน ตามโครงการรณรงค์ชวนคนไทยประเมิน "พลังสุขภาพจิต เพื่อวัดความสามารถทางอารมณ์และจิตใจในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ อีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!