รมว.ไอซีที ชี้ หากเอกชนประมูลคลื่น 3G จาก กทช. ได้ รัฐจะสูญเสียรายได้กว่าปีละ 3 หมื่นล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้ หากเอกชนประมูลคลื่นความถี่ 3G จาก กทช. ได้ จะส่งผลกระทบต่อ ทีโอทีและกสท โทรคมนาคม ทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของทั้งสองบริษัทลดลงและรัฐจะสูญเสียรายได้กว่าปีละ 3 หมื่นล้านบาท ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงไอซีที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คัดค้านการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 3G ใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกทช. จำนวน 2.1 กิ๊กกะเฮิร์ตอย่างเสรี ที่ให้เอกชนและต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลคลื่นฯได้ ซึ่งหากเอกชนสามารถประมูลคลื่นความถี่ 3G และได้รับใบอนุญาตฯ ก็จะกระทบต่อรายได้ของทั้งสองรัฐวิสาหกิจและกระทบต่อการจัดส่งรายได้ให้กับกระทรวงการคลังเพื่อนำไปพัฒนาประเทศอีกด้วย เช่น ในด้านการแข่งขันในการเปิดให้บริการกับบริษัทเอกชน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่างได้อย่างเสรี แต่ทั้งสองรัฐวิสาหกิจคือ ทีโอทีและกสท โทรคมนาคม กลับขาดศักยภาพในแข่งขันได้อย่างเสรีเช่นเอกชน เนื่องจากในทางปฏิบัติจะต้องติดขัดกับระเบียบต่างๆ หลายเรื่องที่ทำให้การดำเนินการต่างๆ ล่าช้ากว่าบริษัทเอกชนหรือต่างชาติอย่างมาก โดยการส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาครัฐ เปิดขึ้นเนื่องจากหากเอกชนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเช่าโครงข่ายโทรศัพท์ของทีโอทีและกสท โทรคมนาคม ก็อาจจะยกเลิกการเช่าโดยย้ายฐานลูกค้าไปอยู่ในคลื่นความถี่ใหม่ที่ประมูลได้จาก กทช. ทำให้ทีโอทีและกสท โทรคมนาคม ต้องสูญเสียรายได้ที่เคยส่งเข้ากระทรวงการคลังจากการเช่าโครงข่ายไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 ล้านบาท ด้าน กทช. ได้ทบทวนการประมูลคลื่นความถี่ 3G ใหม่อีกครั้ง หลังจากมีเสียงคัดค้านจากหลายหน่วยงานถึงการเปิดประมูล การจัดสรรใบอนุญาตฯ และผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจภาครัฐ โดย กทช.ได้เตรียมจัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างสรุปข้อสนเทศ การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond (ครั้งที่ ๒) ในวันพรุ่งนี้ (12 พฤศจิกายน 2552 ) ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด