อบจ.จันทบุรีคว้ารางวัลเป็นเลิศด้านความโปร่งใส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ห้อง ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2552 ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับโล่รางวัลในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าในครั้งนี้ เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมพร้อมส่งโครงการให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ซึ่งในการนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ มีเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เท่านั้นที่ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมุ่งอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด เข้าประกวดในครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีส่วนสำคัญในการให้ความร่วมมือสำหรับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีด้วยดีตลอดมา รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลของคนจันทบุรีทุกคน เป็นความภาคภูมิใจของคนในจังหวัดจันทบุรี อีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับ อบจ.จันทบุรี ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!