ผลสำรวจเผยชาวอเมริกันดูทีวีมากเป็นประวัติการณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทนีลเซ็น เปิดเผยผลการสำรวจการดูโทรทัศน์ของชาวอเมริกันระหว่างปีที่แล้วถึงปีนี้ พบว่า ชาวอเมริกันดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง 49 นาที ซึ่งถือเป็นการดูโทรทัศน์มากเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ พบว่า ระหว่างเดือนกันยายนปีที่แล้ว ถึงเดือนกันยายน ปีนี้ ชาวอเมริกันใช้เวลาดูโทรทัศน์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันก่อนหน้านี้ 4 นาที และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อ 10 ปีก่อน อย่างไรก็ดี พบว่า แม่บ้านชาวอเมริกันดูโทรทัศน์มากกว่าอัตราเฉลี่ยดังกล่าว โดยพบว่า แต่ละวันแม่บ้านชาวอเมริกันดูโทรทัศน์มากถึงวันละ 8 ชั่วโมง 21 นาที ถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ 3 นาที แต่เป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ชาวอเมริกันดูโทรทัศน์มากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันแต่ละบ้านมีโทรทัศน์เพิ่มขึ้น มีช่องต่างๆเพิ่มขึ้น และมีเนื้อหาหลากหลายเพิ่มขึ้นด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด