มติมหาเถรฯตามคาดเลือกพระพิพิธฯ

มติมหาเถรฯตามคาดเลือกพระพิพิธฯ

มติมหาเถรฯ เลือกพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางปะกง เมืองแปดริ้ว ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ รูปใหม่ หลังเกิดศึกชิงเก้าอี้ยาวนาน 5 ปี ท่ามกลางความขัดแย้งของฝ่ายผู้สนับสนุน และผู้คัดค้านที่รวมตัวกันหลายพันคน ด้านพระครูปริยัติกิจวิธาน คู่ชิงตำแหน่ง ไม่ติดใจ ขณะที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พร้อมยอมรับการตัดสินใจ แต่เตรียมเคลื่อนไหวตามสิทธิ

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อกลุ่มพระลูกวัดและคณะกรรมการวัดต้องการให้แต่งตั้งพระครูปริยัติกิจ วิธาน อายุ 53 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนรักษาการเจ้าอาวาสที่ครบวาระ 5 ปี ขณะที่เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นชอบให้พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ อายุ 84 ปี เจ้าคณะอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ รูปใหม่ โดยต่างฝ่ายต่างนัดชุมนุมเพื่อคัดค้าน และสนับสนุนผลการตัดสินของที่ ประชุมมหาเถรสมาคมแล้ว

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ย.ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีวาระการพิจารณาแต่งตั้งพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน เจ้าคณะอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร รูปใหม่ โดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ทั้งฝ่ายคัดค้านและสนับสนุนการแต่งตั้งเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถทัวร์ และรถประจำทางกว่า 100 คัน ประมาณ 2,000 รูป/คน มาชุมนุมบริเวณรอบหอสมุดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พร้อมนำป้ายข้อความมาชู แสดงความคิดเห็น จากการสอบถามคณะสงฆ์-สามเณรฝ่ายคัดค้านส่วนใหญ่จะ เดินทางมาจากวัดโสธรฯ และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนฝ่ายสนับสนุนส่วนใหญ่มาจาก จ.สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม และนนทบุรี ขณะที่การรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 250 นาย และพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ กว่า 100 รูปร่วมกันรักษาความปลอดภัยการชุมนุมในครั้งนี้

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายเสถียร วิพรมหา ประธานพุทธบริษัทและเครือข่ายชาวพุทธ ได้ยื่นหนังสือเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ต่อ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มส. ให้มส.ยึดมั่นในแนวทางของคณะสงฆ์ ว่าด้วยการ แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะเป็นการย่อหย่อน กระทำการ บิดเบือนพระพุทธศาสนา จากนั้นนายวุฒิชัย รัตนสูรย์ กรรมการฝ่ายกฎหมาย สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือกราบถวายกำลังใจ และสนับสนุนการประชุม มส.ให้เป็นไป ตามกฎของ มส.และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

จากนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมว่าได้มีพระสงฆ์ สามเณร ประชาชน ฝ่ายคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ประมาณ 500 รูป/คน พร้อมป้ายข้อความคัดค้าน อาทิ "ลูกหลานหลวงพ่อโสธรไม่เอาพระต่างวัดเป็นเจ้าอาวาส" "ลูกหลาน หลวงพ่อโสธรต้องการพระครูปริยัติกิจวิธานเป็นเจ้าอาวาส" ส่วนกลุ่มฝ่ายสนับสนุนการเสนอชื่อพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสคนใหม่ กว่า 1,500 รูป/คน ชูป้ายแสดงการสนับสนุนมติ มส.เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่พระสงฆ์จากวัดโสธรฯ กล่าวปราศรัยถึงความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งเจ้าอาวาส และการบริหารงานที่ผิดพลาดของรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทางฝ่ายสนับสนุนได้ส่งเสียงโห่ร้อง และตะโกนโต้ตอบฝ่ายคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์เกิดความวุ่นวาย จนเจ้าหน้าที่ตำรวจและพระวินยาธิการต้องเข้ามาห้ามปราม และ ขอร้องให้พระสงฆ์และประชาชนทั้งสองฝ่ายอยู่ในอาการสงบ

ด้านพระครูปลัดสันติภัทร ชุติปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอบางปะกง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ต่อ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มส. โดยพระครูปลัดสันติภัทร กล่าวว่า คณะสงฆ์วัดโสธรฯ ได้มายื่นหนังสือคัดค้านต่อ มส. ครั้งนี้ด้วยเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามเหตุผล ดังนี้ 1.เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรามิได้มีการพิจารณาพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ก่อน ซึ่งมีพระที่เหมาะสมถึง 9 รูป ทั้งที่กฎ มหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2536 ข้อที่ 4 ระบุว่า หากวัดไม่มีเจ้าอาวาสให้มีการพิจารณาพระในวัดก่อน จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่สามารถดำเนินการตั้งเจ้าอาวาสให้เสร็จสิ้นภาย ใน 5 ปี 2.การที่เจ้าคณะจังหวัด เสนอ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ จะเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่พระสงฆ์ยิ่งขึ้นจนไม่สามารถปรองดองได้ เพราะพระส่วนใหญ่สนับสนุนพระปริยัติกิจวิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้เป็นเจ้าอาวาสถึง 384 รูป

พระครูปลัดสันติภัทร กล่าวต่อไปว่า 3.คณะสงฆ์วัดโสธรฯ ได้สงบนิ่งด้วยความเรียบร้อยตลอด 5 ปี เมื่อครบกำหนดในวันที่ 30 ต.ค. 2552 ในการรักษาการเจ้าอาวาส เจ้าคณะจังหวัดก็มิได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆ์วัดโสธรฯจึงกราบ เรียนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค ตลอดจนถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้โปรดให้คำแนะนำว่า ให้ไปดำเนินตามระเบียบ เพื่อนำเสนอพระปริยัติกิจวิธานเป็นเจ้าอาวาส แต่เจ้าคณะจังหวัดกลับเสนอพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสแทน จึงเห็นว่าเป็นการไม่สนองคำแนะนำของเจ้าประคุณสมเด็จ และสร้างความแตกแยกมากขึ้น ดังนั้นคณะสงฆ์วัดโสธรฯ จึงขอให้ทาง มส. พิจารณาสั่งการ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในวัดโสธรฯ ต่อไป

"การเดินทางมาครั้งนี้ มีพระจากวัดโสธรฯ ร่วมด้วย 30 รูป ขณะที่ผู้ชุมนุมกลุ่มสนับสนุนมติ มส.ที่เห็นว่ามีพระสงฆ์ มาร่วมชุมนุมมากนั้น ทราบว่าได้รับคำสั่งจากพระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 12 จึงทำให้พระในเขตปกครองภาค 12 เดินทางมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหากมติมส.ให้พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสก็พร้อมจะยอมรับ แต่ต้องมาหารือแนวทางการบริหารวัดกับพระสงฆ์ในวัดก่อน ไม่ใช่ อยู่ดี ๆ จะมาชี้นิ้วสั่งซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตย" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจนกระทั่งถึงเวลา 14.00 น. คณะกรรมการ มส. ต่างทยอยเดินทางมายังห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอารักขาป้องกันความปลอดภัยให้คณะกรรมการอย่างเข้มงวด ทั้งนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และพระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 12 ที่เข้าร่วมประชุมต่างมีสีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงอาการใด ๆ แม้มีพระสงฆ์ ประชาชนมาชุมนุมกดดันเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการ มส. ได้ใช้เวลาในการประชุมนานถึง 45 นาที จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ และกรรมการ มส.ได้เดินทางกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีการแต่งตั้งพระรูปใด เป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่แต่อย่างใด โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์บอกผู้สื่อข่าวเพียงสั้น ๆ ว่าให้ทุกคนรอคำแถลงจากสำนักเลขาธิการ มส. จะดีกว่า

กระทั่งเวลา 15.00 น. ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มส.เปิดเผยภายหลังการประชุม มส.ว่า การประชุมมส.ครั้งที่ 23/2552 ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระการแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง ตามที่พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอต่อพระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 12 นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม มส. โดยเสนอชื่อพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อายุ 84 ปี เจ้าคณะอำเภอบางปะกง และเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ที่ว่างเว้นมากว่า 5 ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมมส.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วน และปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะที่พระครูปริยัติปัญญาธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ กล่าวภายหลังทราบมติมหาเถรฯ แต่งตั้งพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ว่า ได้แจ้งให้พระครูปริยัติกิจวิธานได้ทราบแล้ว ซึ่งท่านก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องนี้แต่อย่างใด เพราะทุกฝ่ายทราบดีอยู่แล้วว่า ที่ประชุมมหาเถรฯ คงต้องแต่งตั้งไปตามที่เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิง เทรานำเสนออยู่แล้ว ทั้งนี้การมาชุมนุมคัดค้านของคณะสงฆ์วัดโสธรฯ และชาวบ้านที่มีความศรัทธาต่อวัดโสธรฯ ในวันนี้ ไม่ได้ต้องการมากดดัน หรือมาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในคณะกรรมการมหา เถรฯ แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแต่งตั้งพระจากที่ อื่นมาเป็นเจ้าอาวาส แต่เมื่อที่ประชุมมหาเถรฯ มีมติออกมาเช่นนี้ ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับทันที ส่วนแนวทางการเคลื่อนไหวคัดค้านของเรา จะไม่ใช้วิธีรุนแรง หรือประท้วงคัดค้านก่อความวุ่นวาย หากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเดินทางมารับตำแหน่งที่วัดโสธรฯ แต่อย่างใด แต่คงเป็นไปในแนวทางที่เราพอจะทำได้ตามสิทธิที่เราจะพึงกระทำได้เท่านั้น

ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง ขอพบพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เพื่อจะสอบถามความรู้สึกภายหลังได้รับเลือกจากมหาเถรสมาคม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ รูปใหม่ แต่เมื่อพระพิพิธฯ เห็นกลุ่มผู้สื่อข่าว ได้ขอตัวกลับเข้ากุฏิทันที กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ตอนนี้ แต่หากมีพระบัญชามาก็ต้องน้อมรับตำแหน่งตามนั้น ด้านพระปริยัติกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ กล่าวว่าหลังทราบมติมหาเถรสมาคม เราก็ต้องน้อมรับ เพราะเป็นกฎหมายปกครองคณะสงฆ์ ขอแสดงความยินดีกับหลวงพ่อพระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ด้วย

สำหรับ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ รูปใหม่ นามเดิม ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ ฉายาปิยวฺณโณ เกิดเมื่อ วันที่ 22 ส.ค. 2472 หมู่ 2 ต.บ้าน โพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อุปสมบท เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2510 ที่วัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การศึกษาประถม 4 สอบได้ น.ธ.เอก ณ วัดท่าสะอ้าน ปี 2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน ปี 2544 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมณศักดิ์ ปี 2513 เป็น พระครูชั้นประทวน ปี 2533 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ปี 2538 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ปี 2543 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก.

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์