ผลสอบGAT-PATเดือนต.ค. ต่ำทุกวิชา

สทศ.เผยผลการสอบ GAT-PAT ครั้งที่3 เดือนตุลาคม พบคะแนนต่ำลงทุกวิชา คาดเพราะข้อสอบที่เน้นวิเคราะห์มากขึ้น