กทม.เตรียมจัดทำรูปแบบการเก็บข้อมูลการปล่อยน้ำเสีย เพื่อวางแผนบำบัดน้ำเสียได้อย่างถูกต้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดทำรูปแบบการเก็บข้อมูลการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงแม่น้ำ คูคลอง ของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนบำบัดน้ำเสียได้อย่างถูกต้อง นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการเข้ามอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) และสำนักระบายน้ำ (สนน.) เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ กทม. ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักระบายน้ำ จัดทำรูปแบบการเก็บข้อมูลการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลองของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยรูปแบบดังกล่าวมีต้นแบบมาจากการเก็บข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าปัญหามาจากชุมชนหรือโรงงาน ในสัดส่วนเท่าไหร่ ช่วยให้การวางแผนบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยคาดว่ารูปแบบการเก็บข้อมูลการปล่อยน้ำเสีย ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ นอกจากนี้ กทม.จะจัดอาสาสมัครชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนละ 2 คน นำร่องใน 7 เขต เขตละ 200 300 ชุมชน ที่อยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยา หรือคูคลอง เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและผลเสียของการทิ้งขยะลงแม่น้ำ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การเก็บข้อมูลด้านตัวเลขดังกล่าวจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่วนเรื่องดำเนินการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากโรงงานกว่า 10,000 แห่งในพื้นที่ กทม. ต้องค่อยๆ ทำอย่างละมุนละม่อม เพื่อเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!