ไบโอเทค ร่วมกับ ม.เคมบริดจ์ พัฒนางานวิจัยและยาต้านมาลาเรีย เนื่องในโอกาสฉลองวันวิทยาศาสตร์โลกของยูเน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไบโอเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พัฒนางานวิจัยและพัฒนายาต้านมาลาเรีย เนื่องในโอกาสฉลองวันวิทยาศาสตร์โลกของยูเนสโกประจำปีนี้ที่ตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สทวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ได้ร่วมกับคณะสังคมและมานุษยวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดประชุมและสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง การให้ทุนวิจัยด้านมาลาเรียนโยบายและยาต้านมาลาเรียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทัศนะจากท้องถิ่นและทั่วโลก (Malaria R & D Financing, Policy Innovation and Emerging Drug Resitance in Southeast Asia Perspectives from the Local and Global) โดยมีนักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวางนโยบายด้านการสาธารณสุข และนักมานุษยวิทยามาแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายาต้านมาลาเรีย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางและการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาที่จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความร่วมมือการวิจัยระหว่างไทยและต่างประเทศต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยร่วมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านชีวจริยธรรม (International Science and Bioethics Collaborations (ISBC) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ (UK Economic and Social Research Council หรือ ESRC) ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเดอแรม และมหาวิทยาลัยซัสเซกซ์ เพื่อร่วมฉลองวันวิทยาศาสตร์โลกของยูเนสโก (UNESCO World Science Day for Peace and Development) ประจำปี 2552 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!