รพ.รามาธิบดี เตรียมนำร่องระบบสารสนเทศทางการแพทย์ตามมาตรฐาน HL7 หวังลดปัญหาการรอพบแพทย์นาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลรามาธิบดี เตรียมนำร่องระบบสารสนเทศทางการแพทย์ตามมาตรฐาน HL7 หวังลดปัญหาการรอพบแพทย์นาน เพิ่มการดูแลผู้ป่วยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล ผู้จัดการศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวภายหลังการสัมมนาเวชระเบียนออนไลน์ "พบหมอไม่ต้องรอนาน ย้ายโรงพยาบาลไม่ปวดหัว ว่า ปัญหาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่พบที่สุดคือการรอพบแพทย์ ซึ่งจากสถิติของโรงพยาบาลต่างๆ ผู้ป่วย 1 ราย ใช้เวลารอพบแพทย์นานเกิน 2 ชั่วโมง หรืออาจใช้เวลาทั้งวันรวมการรอรับยา งานสัมมนาดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานสารสนเทศทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี เตรียมนำร่องใช้โปรแกรม "ฮอตโอเอ็กซ์ และ "ฮอตเอ็กซ์พี ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็ก แทนการใช้แฟ้มเอกสาร ที่เกดความผิดพลาดได้ง่าย โดยโปรแกรมดังกล่าวถือเป็นสารสนเทศทางการแพทย์ตามมาตรฐาน HL7 "HL7 Standara for Health Information System ที่สามารถส่งข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลหนึ่งไปยังโรงพยาบาลหนึ่งในเวลารวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเข้าไปปรับแก้ไขซอฟต์แวร์ของทั้ง 2 โรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลส่วนนี้สามารถปรับใช้ให้เข้ากับระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด