จังหวัดระนองจัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนองกำหนดจัดงานพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนอง โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ได้กำหนดจัดงานพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.30 -10.30 น. ประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง และจัดการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน ในหัวข้อ "พระบิดาแห่งฝนหลวง จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็น "พระดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประกอบกับปี 2552 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล จึงได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีโดยพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!