จ.ตราด เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ในพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยขณะนี้ ประกาศพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ไปแล้ว 657 แห่ง นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยระหว่างการสรุปผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดตราด ว่า การดำเนินการดังกล่าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ซึ่งผลการดำเนินงานของจังหวัดตราดในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการขึ้นทะเบียนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ว 1,556 ร้าน ร้านจำหน่ายยาสูบ 1,527 ร้าน โดยมีการทำทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับทั้งในระดับจังหวัดและระดบอำเภอ พร้อมฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านยาสูบ 288 คน คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 288 คน และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 174 คน โดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินการประกาศพื้นที่ปลอดบุหรี่ได้ดำเนินการที่สาธารณะ 7 ประเภทให้เป็นเขตปลอดบุหรี่กระจายไปทั้งจังหวัดรวม 657 แห่ง คือ ร้านอาหาร 32 แห่ง ร้านจำหน่ายสินค้า 47 แห่ง สถานศึกษา 144 แห่ง สถานที่ราชการ 131 แห่ง สถานบริการ 82 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 33 แห่ง และสวนสาธารณะ 8 แห่ง โดยทุกแห่งจะดำเนินการบังคับใช้กกฎหมายอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามในส่วนของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราการ หอพัก สถานศึกษา สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือในวัน หรือเวลาที่กำหนด คือ ให้ขายได้ในช่วงเวลา 11.00 น -14.00 น. และเวลา17.00 น. 24.00 น. ในมาตราที่ 29 ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้, ใน มาตรา 30 ห้ามขายเครื่องดื่มในลักษณะเร่ขาย แจก แถม ให้หรือขายพ่วงกับสินค้าอื่น , และมาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ วัด สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ สถานที่ศึกษา สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!