จ.ตราด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการัง เฉลิมพระเกียรติในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการัง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการังเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมวันพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ว่า โครงการดังกล่าวจังหวัดตราด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดอำเภอแหลมงอบ และบริเวณเกาะเหลาใน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งนอกจากร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ และวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ปะการัง และทรัพยากรป่าชายเลนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมี 2 กิจกรรมหลัก คือ ปลูกปะการังเขากวางรวม 2,999 กิ่ง กิจกรรมปล่อยหอยมือเสือ 999 ตัว ลงสู่ทะเลที่เกาะเหลาใน และกิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาทะเลจำนวน 999 ตัว ให้กับประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด