ปตท. ม.เชียงใหม่ จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชน ภาคเหนือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. ม.เชียงใหม่ จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชน ภาคเหนือต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ส่งเสริมการใช้ทักษะและจินตนาการผ่านงานศิลปะ สร้างเวทีให้เยาวชน นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ "ความสุข ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดศิลปกรรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ 10 เป็นการประกวดวาดภาพสดในหัวข้อเดียวกับการประกวดในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ คือหัวข้อ "ความสุข เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภาคเหนือได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีส่วนช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้เกิดขึ้นในหัวใจคน อันจะก่อให้เกดพลังในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะการประกวด และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงจะถูกนำมาแสดงในนิทรรศการ "ความสุข ร่วมกับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนกลาง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 -29 ธันวาคมศกนี้ นายสรัญ เปิดเผยว่า ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้นการสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสถ่ายทอดจินตนาการและความสามารถผ่านผลงานศิลปะ จะช่วยส่งเสริมความคิดและทักษะของเยาวชน อันนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง เพื่อก้าวไปเป็นพลังไทยรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ดีงามของสังคม สำหรับการประกวดศิลปกรรม ปตท. นี้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 24 และได้รับความสนใจจากเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นับว่าบรรลุตามความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยกระตุ้นให้เยาวชนได้แสดงออกถึงแนวความคิดและจินตนาการเพื่อให้เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าในอนาคตต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด