จ.ลำปางกำหนดยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำปาง กำหนดยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในช่วงฤดูหนาวและฤดูท่องเที่ยวปลายปีนี้ นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากยุทธยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง ดังกล่าว จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ คือ ลดการป่วย ลดการตาย เร่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร เร่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ รวมทั้งเร่งบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดปัญหาไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อไป โดยเฉพาะในระยะเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนและสถานศึกษา มีโอกาสที่นักเรียนซึ่งอาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในชุมชนระหว่างปิดภาคเรียน จะนำเชื้อมาแพร่ให้เพื่อนนักเรียน จึงให้หน่วยงานสาธารณสุขในทุกพื้นที่ หารือกับโรงเรียน ท้องถิ่น สนับสนุนให้โรงเรียนนำแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในโรงเรียน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ กลับมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น สำรวจนักเรียนป่วย ให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน ส่งเสริมการล้างมือและสุขนิสัยที่ดี เป็นต้น สำหรับสถานที่ทำงาน โรงงาน หอพัก สถานดูแลเด็กเล็ก สถานสงเคราะห์คนชราหรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งมีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น สถานพินิจ เรือนจำ งานบุญในวัด ก็ให้ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน รวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ และสถานบันเทิง ให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการป้องกันโรคแก่นักท่องเที่ยวและบุคลากรของตน และจัดการป้องกันโรคในสถานประกอบการ ตามแทวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำโดยเคร่งครัดตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!