ชลบุรี เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 ธันวาคม ศกนี้ ภายใต้กรอบความคิดหลัก ทั่วถึง เท่าเทียม คือ สิทธิมนุษยชน นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยในรายการวิทยุ เสียงชลบุรี กับผู้ว่าฯ เสนีย์ เช้าวันนี้ ทาง สวท.ชลบุรี ระบบ เอฟ.เอ็ม.99.75 เมกกะเฮิร์ซว่า ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก โดยกำหนดคำขวัญรณรงค์ระหว่างปี 2548-2553 ว่า เอดส์หยุดได้ ถ้าร่วมใจรักษาสัญญา และในปี 2552 ได้กำหนดประเด็นหรือกรอบหลักในการรณรงค์ว่า ทั่วถึง เท่าเทียม คือ สิทธิมนุษยชน สำหรับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกของจังหวัดชลบุรีในปีนี้ จะดำเนินการในรูปแบบ Talk Show ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในทุกอำเภอ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอำเภอทุกแห่ง จะเป็น Speaker พูดหน้าเสาธงในสถาบันการศึกษาของแต่ละอำเภอในเรื่อง วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลเอดส์ หลังจากนั้นจะเชิญผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยอมเปิดเผยตัวไปพูดเรื่อง จุดหักเหในชีวิต และผลกระทบของเอดส์ ให้นักเรียนและเยาวชนในสถาบันการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับฟัง โดยจะใช้เวลาหลังเคารพธงชาติประมาณ 15-20 นาที จังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยเอดส์สะสมตั้งแต่ปี 2529-2552 รวม 11,829 ราย เสียชีวิตแล้ว 953 ราย ยังมีชีวิตอยู่ 10,876 ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 อายุระหว่าง 30-39 ปี สำหรับในปีนี้ จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่สูงถึง 1,027 ราย เป็นเพศชาย 508 ราย เพศหญิง 519 ราย และจากผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในปีนี้(2552) ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 726 คน พบว่าร้อยละ 20 ของนักเรียนชายและร้อยละ 10 ของนักเรียนหญิง เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยในกลุ่มนักเรียนผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนหรือคนรักในอัตราที่ต่ำมาก โดยเฉลี่ยแล้วมีเพียงร้อยละ 40

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!