เครือข่ายเยาวชนเผยเด็กเกือบ100%

ไม่หนุน GAT,PAT

นายนัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อการศึกษา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ทางเว็บไซต์ http://fws.cc/ antigatpat/index.php ตั้งแต่วันที่ 17-31 ต.ค. 2552 ว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 300 คน ซึ่งผลการสำรวจ 13 หัวข้อสรุปได้ ดังนี้ 1.ให้ชี้แจงว่าข้อสอบมีลักษณะใด เห็นด้วย 91.4% ส่วนที่เหลือไม่เห็นด้วย 2.มาตรฐานการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ ทั้ง 3 ครั้งมีความแตกต่างกันทำให้ผู้ที่ไม่ได้สอบครั้งที่ 1 และ 2 เสียเปรียบ เห็นด้วย 94.7% 3.สอบปีละกี่ครั้งถึงจะโดนใจที่สุด ครั้งเดียว 12.8% สองครั้ง 57.7% สามครั้ง 17.9% และมากกว่าสามครั้ง 11.5% 4.การใช้คะแนนมาตรฐานในการคัดเลือก เห็นด้วย 85.% 5.เปิดเผยข้อสอบรอบพิเศษ เห็นด้วย 94.7% 6.พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ โดยให้แต่ละสาขาวิชาเลือกเกณฑ์ต่าง ๆ เอง เห็นด้วย 98.1% 7.ยกเลิกการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในการเข้ามหาวิทยาลัย เห็นด้วย 34% ดีแล้ว 21.3% ไม่ยกเลิก แต่ให้สอบทุกปี โดยแยกสอบสายวิทย์-ศิลป์ 44.7% 8.ให้เพิ่มช่องการประชาสัมพันธ์ 85.1% 9.ยกเลิกการใช้ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือ GPAX เห็นด้วย 72.5% 10.ลดค่าสมัครสอบ เห็นด้วย 98.3% 11.รูปแบบการรับตรงที่ต้องการ ให้มีรับตรงเยอะ ๆ เห็นด้วย 46% รับตรง 80/20 เห็นด้วย 40% โควตาภูมิก็พอ 10% ไม่ให้มีเลย 4% 12.ข้อสอบควรใช้ภาษาที่ถูกต้อง เห็นด้วย 100% 13.ระบบที่น่าใช้ในการคัดเลือก ระบบเอนทรานซ์ ก่อน พ.ศ. 2540 ที่สอบครั้งเดียว เห็นด้วย 15.3% เอนทรานซ์ระบบใหม่ที่เปิดให้สอบ 2 ครั้งต่อปี 50.8% ระบบที่ใช้ O-NET และ A-NET เป็นองค์ประกอบ เห็นด้วย 16.9% ระบบที่สอบ GAT/PAT เห็นด้วย 0.8% ระบบที่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ปรับใหม่ 14.4% และรูปแบบอื่น ๆ 1.7%

ด้าน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สทศ.จะประกาศผลสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 3 เดือน ต.ค. รอบปกติและรอบพิเศษ ทาง http://www.niets.or.th และ http://www.gatpat.samart.co.th/GPSRegisterweb/ โดยการสอบครั้งนี้มีผู้สมัคร 4.2 แสนคน แต่ สทศ.จะไม่ประกาศผลให้ 30 คน เนื่องจากทำผิดระเบียบการสอบ 8 คน และมาสอบซ้ำ 22 คน ส่วนผู้ที่ใช้ดินสออี 100 คน นั้นจะประกาศผลให้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด