ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง เกือบ 1 ล้านรายชื่อแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สำนักพระราชวัง แจ้งยอดประชาชนที่มาร่วมลงนาม รวม 51 วัน มีจำนวนเกือบ 1 ล้านรายชื่อแล้ว บรรยากาศการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงค่ำวันนี้ยังคงมีประชาชน เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่อง โดย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำสมุดลงนามของประชาชนจากทุกอำเภอจำนวน 370,000 คน มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ขณะที่ นางทิพาพร น้อยรักษา อดีตข้าราชการครูวัย 60 ปี กล่าวว่าดีใจที่มีโอกาสมาร่วมลงนามถวายพระพร ในฐานะที่เคยรับราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงอยากฝากให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้มากที่สุด ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้แจ้งจำนวนประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพรในวันนี้มีจำนวน 13,275 รายชื่อ รวม 51 วัน มีจำนวนทั้งสิ้น 993,897 รายชื่อ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด