กกต.ยันไม่ทราบ ก.ม.ม.ร้องตรวจสอบ พท.

ประพันธ์ ยันไม่ทราบข้อเท็จจริง เหตุที่ ก.ม.ม.ร้อง กกต.ตรวจสอบ พท.ว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด