วุ่นไม่เลิก กมธ.ศึกษาใช้ รธน.50 วุฒิจี้วิปวุฒิถอนตัว

กมธ.ศึกษาการใช้ รธน.50 วุฒิยื่นหนังสือ ปธ.จี้วิปวุฒิถอนตัววิป 3 ฝ่าย ให้ยุติเดินหน้าแก้ รธน. เหตุค้านถอนตัว