จัดหางานพะเยา ร่วมส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ว่างงาน เตรียมจัดนัดพบแรงงานย่อย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมงานวัน "นัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ว่างงาน หรือประชาชนทั่วไปได้สมัครงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการโดตรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงาน ตลอดจนร่วมลดค่าใช้จ่ายในการสมัครและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่างงาน โดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ได้เชิญนายจ้างที่มีความต้องการผู้สมัครงาน มาสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครงานด้วยตนเอง ในวันดังกล่าวระหว่างเวลา 9.00 15.00 น. สำหรับผู้สนใจ ควรเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานมาให้เรียบร้อย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทางทหาร ตลอดจนใบรับรองการผ่านงาน หรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!