สาธารณสุขจังหวัดตราด เร่งดำเนินงานบังคับใช้ พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ,คุ้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดตราด เร่งดำเนินงานบังคับใช้ พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่, คุ้มครองผู้ไม่สูบ (9 พ.ย.52) นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ผลักดันพระราชบัญญัติ ทั้ง 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ เยาวชนในสถานศึกษา ผู้นำด้านศาสนา เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และการขับเคลื่อนโดยโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น สนับสนุนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ, โรงเรียนปลอดบุหรี่, ถวายความรู้ผู้นำด้านศาสนา, เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/อำเภอ โดยการออกสำรวจ/สุ่มตรวจ และตรวจเตือนสถานประกอบการ, รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(1ธันวาคม ) กลุ่มเป้าหมาย คือเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินงานจัดสถานที่ราชการ เป็นเขตปลอดบุหรี่ จึงขอให้สถานประกอบการ ร้านค้า รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของ พรบ.ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อสุขภาพที่ดี และลดภาวะอันไม่พึงประสงค์ของคนรอบข้าง หากมีท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 039-511-011 ต่อ 321

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!