มท.ประกาศยกฐานะ อบต. จ.ป.ร. จ.ระนอง เป็นเทศบาลตำบล จ.ป.ร.แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย ประกาศยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลตำบล จ.ป.ร. แล้ว ขณะที่ กกต.จังหวัดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่เป็น 2 เขตการเลือกตั้ง ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลตำบล(ทต.) จ.ป.ร. แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ทำให้ต้องมีการยกเลิกการประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. จ.ป.ร.ตามคำสั่งของ กกต.ที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 ทันที เพื่อรอแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลใหม่เป็น 2 เขตการเลือกตั้ง และขอให้ กกต.กลางขยายวันเลือกตั้งด้วย ประธาน กกต.ระนอง กล่าวว่า สำหรับตำบล จ.ป.ร.มี 11 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 11,682 คน ขณะนี้คณะอนุกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ได้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามแนวทางที่กำหนด โดยยึดจำนวนของประชากร ความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ความสะดวกในการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง การแบ่งเขตหมู่บ้านเป็นหลักสำคัญให้ กกต.กลางได้พิจารณา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 รวมหมู่ที่ 1,2,3,4, 8และ 10 เข้าด้วยกัน ประชากร 5,982 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 รวมหมู่ที่ 5,6,7,9 และ 11 เข้าด้วยกัน ประชากร 5,700 คน รูปแบบที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 รวมหมู่ที่ 1,2,3, 4,5และ 10 เข้าด้วยกัน ประชากร 5,675 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 รวมหมู่ที่ 6,7,8,9 และ 11 เข้าด้วยกัน ประชากร 6,025 คน และ รูปแบบที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 รวมหมู่ที่ 1,2,3,4,6,8 และ10 เข้าด้วยกัน ประชากร 7,239 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 รวมหมู่ที่ 5,7,9 และ 11 เข้าด้วยกัน ประชากร 4,443 คน ซึ่งเมื่อ กกต.กลางเห็นชอบแล้วต้องมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งและวันเลือกตั้งต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!