กอร์ปศักดิ์ ลงพื้นที่จ.ระยอง รับทราบปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบมลพิษจากโรงงานอุตสหากรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมายังโรงเรียนวัดหนองแฟบ และวัดหนองแฟบ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พระอธิการสมหมาย เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก พร้อมด้วยชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พระอธิการสมหมาย เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ กล่าวว่า ชาวบ้านหนองแฟบเป็นชุมชนที่มีอยู่ประมาณ 80 100 ครอบครัว มีประชากรประมาณ 10,000 คน เดิมยึดอาชีพการเกษตรและการประมงปัจจุบันต้องทนรับมลภาวะจากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่อยู่ล้อมรอบ ซึ่งทางชุมชนบ้านหนองแฟบได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว ได้มีมติสรุปปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขโดยด่วนรวมทั้งหมด 9 ข้อด้วยกัน คือ 1. ้ำประปา/บ่อน้ำตื้น 2. การจราจรติดขัด 3. กลิ่น ฝุ่น มลภาวะและขยะ 4. สุขภาพของประชาชน 5. อาชีพ รายได้ 6. เขตกันชนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน 7. การศึกษา 8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9 .โรงงานเสียภาษีที่มาบตาพุด นายสมบัติ เนินอรัญ กรรมการชุมชนบ้านหนองแฟบ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากทั้ง 9 ข้อที่กล่าวไปแล้ว อยากให้ภครัฐผลักดันและส่งเสริมให้มีเวทีเสวนาในระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารและเป็นอีกทางหนึ่งในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน นาย สภาวสุ กล่าวว่า การเดินทางมาลงพื้นที่มาบตาพุดในวันนี้ ก็เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาบตาพุดกลุ่มหนึ่ง สิ่งที่อยากเรียนให้ประชาชนทราบคือ รัฐบาลได้ให้การเอาใจใส่ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของมาบตาพุด ส่วนการแก้ไขปัญหาจะเน้นการแก้ไขในจุดที่เยียวยาให้ประชาชน และจะทำจนกว่าปัญหาต่างๆ จะทุเลาลง การมาในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่มาบตาพุด เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อไปพิจารณาว่าจะใช้งบประมาณจำนวนเท่าใดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมาบตาพุดที่มีข้อยุติเบื้องต้นในวันนี้ และจะลงพื้นที่เป็นประจำทุกๆ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านหนองแฟบแล้ว รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินทางไปรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประมงเรือพื้นบ้านตากวน - อ่าวประดู่ที่คลองชากหมาก ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 50 โรงในบริเวณนี้ ที่ปล่อยน้ำทิ้งลงคลองชากหมาก จนทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการเชิญทุกๆ โรงงานที่อยู่บริเวณนี้มาร่วมประชุมชี้แจงและดูว่าแต่ละโรงงานได้มีการปฎิบัติตาม EIA หรือไม่ เพื่อจะนำไปสู่การบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!