จ.ตาก จัดระเบียบสังคม ห้ามจำหน่ายเหล้า-เบียร์ ตามสวนสาธารณะ ร้านค้า หอพัก และหน้าสถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตาก จัดระเบียบสังคม ห้ามจำหน่ายเหล้า-เบียร์ ในพื้นที่สวนสาธารณะ ร้านค้า หอพัก และบริเวณหน้าสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวถึงมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลบังคับใช้แล้วว่า ในส่วนของจังหวัดตากได้เริ่มจัดระเบียบสังคมด้วยการส่งทีมสายลับเฉพาะกิจ เข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ เพื่อขอร้องและห้ามไม่ให้มีการจัดตั้งร้านค้า จำหน่ายเหล้า เบียร์ หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ หน้าสถานศึกษา หรือตามหอพักต่างๆ อย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งวางมาตรการควบคุมไว้ 2 ระยะ คือ ระยะแรก จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งไปยังส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนระยะที่สอง จะเข้าไปตักเตือนร้านค้า ให้เข้าใจเรื่องข้อห้าม ข้อกฎหมาย รวมทั้งขอความร่วมมือ ไม่ให้จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าว หากไม่ให้ความร่วมมือหรือฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย นอกจากนี้ ในการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยังได้เน้นมาตรการควบคุมไม่ให้วัยรุ่น ไปทะเลาะวิวาท หรือใช้พฤติกรรมเลียนแบบขว้างปา กระจกรถยนต์ และก่อปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด