อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสายตาให้ อสม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสายตาให้ อสม. และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.ให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสายตาและตรวจสายตา ตลอดจนสนับสนุนเกษตรกรที่มีปัญหาด้านสายตา โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสายตาและตรวจสายตาของอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 พร้อมทั้งตัดประกอบแว่นให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,809 คน กำหนดดำเนินการวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอ บ้านโคก ผู้ข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 160 คน, เวลา 13.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอฟากท่า ผวมโครงการฯ จำนวน 160 คน, 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 280 คน, เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 280 คน, 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดแสนขัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 160 คน, เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอ ตรอน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 240 คน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพิชัย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 440 คน, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 10.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอลับแล สาขาหัวดง จำนวน 80 คน,เวลา 10.30 12.00 น. ณ สำนักงานศรีพนมมาศ ผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 120 คน, เวลา13.30 น.ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 10.30 น. ณ วัดปากฝาง ผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 120 คน, เวลา10.30 12.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน, เวลา 13.00 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลวังกะพี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน,วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เว09.00 10.00 น. ณ วัดวังหมู ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน,เวลา 10.30-12.00 น. ณ วัดป่าเซ่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ 80 คน,เวลา 13.0014.30 น. ณ วัดหาดงิ้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน,เวลา 15.00 16.30 น. ณ สถานีอนามัยถ้ำฉลอง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน คาดว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสายตาทั้งได้รับการตรวจสายตาที่ถูกต้องสามารถเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทางด้านสายตาให้กับ อสม.และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!