ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสตูลและตรัง เรียกร้องให้จังหวัดสตูล ยกเลิกเส้นทางการเดินเรือท่องเที่ยวลังกาวี-

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง ชุมนุมเรียกร้องให้จังหวัดสตูล ยกเลิกเส้นทางการเดินเรือท่องเที่ยวลังกาวี-หลีเป๊ะ ชี้ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซา วันนี้ (9 พ.ย.52) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง ประมาณ 200 คน นำโดย นายอภิชาต ลิ่มสกุล ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และ นายอาหลี วาดี ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้มาชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หลังจากที่มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวของมาเลเซียจำนวนหนึ่งเปิดเส้นทางท่องเที่ยวลังกาวี-หลีเป๊ะ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซา โดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเล เช่น พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร รถยนต์โดยสาร แผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับความเดือดร้อน จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกเส้นทางการเดินเรือท่องเที่ยวลังกาวี-หลีเป๊ะ และเปลี่ยนมาใช้เส้นทางเดินเรือหลักคือ ปากบารา ตะรุเตา หลีเป๊ะ และ หลีเป๊ะ-ตำมะลัง-ลังกาวี แทน เพราะจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นักท่องเที่ยวได้มาพักและจับจ่ายซื้อสินค้าในพื้นที่ นายอภิชาติ ลิ่มสกุล ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวสตูล กล่าวว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาเลเซียที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยใช้เส้นทางเดินเรือลังกาวี-หลีเป๊ะ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่จะมาดำน้ำดูปะการังและกลับไปพักที่ลังกาวีจะไม่พักบนเกาะหลีเป๊ะ มาเที่ยวในลักษณะไปเช้าเย็นกลับ ทำให้สตูลต้องเสียเงินมหาศาลไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากยกเลิกเส้นทางการเดินเรือลังกาวี-หลีเป๊ะ แล้วหันมาใช้เส้นทาง ปากบารา-ตะรุเตา-หลีเป๊ะ และ หลีเป๊ะ-ตำมะลัง-ลังกาวี ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักแทน จะช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่จำนวนมาก รวมทั้งยังทำให้การตรวจสอบการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการกระทำการอื่นๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เช่น อาชญากรรม หรือการก่อการร้ายข้ามชาติได้ ทั้งนี้ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ลงมาพบกับผู้มาชุมนุมเพื่อรับฟังปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งรับปากที่จะแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ ดาโต๊ะ ชาช์ริล เอสเคย์ บิน อับดุลละห์ กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ประจำเกาะลังกาวี ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด