2 สภาถกกรอบเจรจา ตปท.11 ฉบับ

วันนี้ (9 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จะมีการประชุมร่วมสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยวาระสำคัญ คือ ร่างกรอบการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับต่างประเทศที่สำคัญ 11 ฉบับ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 อาทิ กรอบการเจรจาเรื่องเขตพื้นที่ทางทะเล ที่ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกัน, ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน รวมทั้งบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ที่อาจเสนอให้ชะลอการพิจารณาออกไป เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไทย และกัมพูชา

ทั้งยังมีร่างหนังสือสัญญาว่าด้วยความร่วมมือที่รัฐบาลต้องทำกับต่างประเทศ และต้องผ่านความเห็นชอบตาม มาตรา 190 อีก 8 ฉบับ เช่น ร่างสัญญาเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลัก สำหรับกรอบเวลาให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้าน รัฐบาล และวุฒิสภาอภิปราย รวมเวลา 48 ชั่วโมง ตลอดทั้งสัปดาห์นี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด