ส.ส.มะกันผ่านร่างกฎหมายประกันสุขภาพ

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพแบบยกเครื่องแล้วด้วยคะแนนเฉียดฉิวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นับเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในรอบ 4 ทศวรรษ ถือเป็นชัยชนะและความสำเร็จครั้งสำคัญของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในการดำเนินนโยบายภายในประเทศ ที่ชูเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

ส.ส.สหรัฐลงมติด้วยคะแนน 220 ต่อ 215 ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับสภาผู้แทนราษฎรขยายการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมชาวอเมริกันอีกประมาณ 36 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองในขณะนี้ ซึ่งจะทำให้เกือบทุกคนมีประกันสุขภาพกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ ยังมีการห้ามพฤติกรรมบางอย่างของบริษัทประกัน เช่น ไม่รับประกันให้ผู้ป่วยบางโรคด้วย ขั้นตอนต่อไปจากนี้ คือการรอวุฒิสมาชิกผ่านรหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพฉบับวุฒิสภา จากนั้นนำร่างทั้งสองฉบับมาสรุปเป็นร่างเดียวกันเพื่อผ่านความเห็นชอบของทั้งสองสภาอีกครั้งก่อนให้ประธานา ธิบดีโอบามาลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ระบบประกันสุขภาพของสหรัฐมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 85 ล้านล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 6 ของเศรษฐกิจสหรัฐ การปฏิรูปครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากมีการตั้งเมดิแคร์ โครงการประกันสุขภาพสำหรับคนชราของรัฐบาลเมื่อ ปี พ.ศ. 2508

ประธานาธิบดีโอบามาและแกนนำในสภาผู้แทนราษฎร ต้องวิ่งเต้นอย่างหนักเพื่อให้ส.ส.พรรคเดโมแครต ที่ยังไม่ตัดสินใจให้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้และต้องยอมผ่านร่างแก้ไขที่ห้ามนำงบรัฐบาลกลางไปใช้อุดหนุนการทำแท้งเพื่อเอาใจส.เดโมแครตราว 40 คนที่ต่อต้านการทำแท้งให้ยอมสนับสนุนร่างปฏิรูประบบประกันสุขภาพ ผลการลงมติปรากฏว่า ส.ส.รีพับลิกันออกเสียงสนับสนุนเพียง 1 คน ที่เหลือออกเสียงค้าน และมี ส.ส.เดโมแครต 39 คน ร่วมค้านด้วย

ด้านแฮร์รี่ รีด ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา ซึ่งกำลังพยายามชักจูงสมาชิกให้ได้คะแนนเสียง 60 เสียง ที่จำเป็นเพื่อผ่านกฎหมายฉบับนี้ ยังบอกเป็นนัยว่า วุฒิสภาอาจไม่ลงมติใด ๆ จนถึงปีหน้า อย่างไรก็ตาม โอบามาแสดงความมั่นใจว่าวุฒิสภาก็จะผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมนี้เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด