ยกย่องคนพิการตัวอย่าง 2552

สานต่อการจัดงานวันคนพิการเป็นครั้งที่ 45 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน งานวันคนพิการปี 2552 ณ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมเผยรายชื่อบุคคลพิการตัวอย่างปี 2552 จำนวน 20 คน ที่ได้รับความสำเร็จในการประกอบอาชีพและในการดำรงชีวิต โดยงาน ประกาศเกียรติคุณจะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ย. นี้ ณ สวนอัมพร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดงานและประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลพิการตัวอย่าง

นางขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง กล่าวว่า การมอบรางวัลบุคคลพิการตัวอย่างเป็นการเน้นให้เห็นว่า คนพิการไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นพลังการผลิตที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้นแบบและแบบอย่างให้แก่สังคม คนพิการไม่ใช่บุคคลไร้ความสามารถ เพียงแต่ไม่ถนัดส่วนใดส่วนหนึ่ง หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จะสามารถเป็นพลเมืองทัดเทียมกับคนทั่วไปได้

ในการคัดเลือกคนพิการตัวอย่าง คัดเลือกตามกฎหมายของคนพิการ โดยพิจารณา แต่ละประเภทของคนพิกและใช้วิธีคัดเลือก 2 ประเภท ทั้งจากองค์กรที่มีคนพิการและไม่มีคนพิการ 16 คน รวมถึงประเภทที่คณะกรรมการไปค้นหาและคัดสรรมาอีก 4 คน รวมเป็น 20 คนจากรายชื่อที่ส่งมากว่า 200 คน และปีนี้คณะกรรมการฯ ได้ขยายโอกาสให้คนพิการในต่างจังหวัดรับรางวัลถึงร้อยละ 90

ด้านอดีตพระเอกภาพยนตร์วัย 49 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุและพิการทางร่างกายมานานกว่า 27 ปี นายภานุมาศ สุขอัมพร 1 ใน 4 บุคคลพิการตัวอย่างจากการสรรหาของคณะกรรมการฯ กล่าวว่า หลังรักษาตัวนาน 7-8 ปี คนพิการขอให้ตนมาช่วยสังคม ตนได้บุกเบิกช่วยการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการ เฟสปิกเกมส์ และผลิตสื่อสำหรับคนพิการผ่านรายการโทรทัศน์มากว่า 10 ปี รวมถึงเป็นประธานโครงการคนพิการสื่อสารสังคมด้วย อยากฝากถึงคนพิการให้มีกำลังใจ อยากให้ก้าวข้ามความพิการ และให้ทำความดีโดยไม่ต้องสนใจว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่

การได้รับรางวัล คือ การได้ตรายางประทับว่า เราดีและเป็นต้นแบบให้ได้จริง ๆ ณ วันนี้ สังคมเข้าใจคนพิการมากขึ้น คนพิการเองก็ต้องเข้าใจสังคมด้วยและอย่ามองแต่ตัวเอง สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ อยากเห็นคนพิการทำเพื่อคนสูงอายุ รวมถึงสตรีและเด็กด้วย

บุคคลพิการตัวอย่างประเภทพิการทางการเห็นแต่กำเนิด น.ส.สมทรวง กองเงิน ครูสอนนวดแผนไทยวัย 52 ปี เผยว่า ถ้าท้อแท้ ก็ไม่มีใครช่วยเราได้ ต้องดูตัวเองว่าสามารถ ทำอะไรได้บ้าง ตนมองว่าทุกวันนี้ปรบความสำเร็จแล้ว ก่อนหน้านี้ช่วยเหลือตัวเองได้และอยากทำงานมาตลอด กระทั่งเมื่อ 5-6 ปี ที่ผ่านมาได้ทำงาน คิดเสมอว่าต้องทำงานให้ดี ปัจจุบันมีรายได้เลี้ยงตัวเองจากการรับนวด และเป็นครูสอนนวด รวมทั้งมีรายได้เสริมจากงานฝีมือ การถักนิตติ้งไหมพรม ซึ่งเป็นงานที่รักและเคยคว้ารางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกงานฝีมือที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว.

บุคคลพิการตัวอย่างด้านต่าง ๆ 16 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเสนอชื่อขององค์กรและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ น.ส.สมทรวง กองเงิน, นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร, นายสวาสดิ์ ประกอบศรี, นาย ห่าหมีด บูละ, นายอินทร์อุทิศ กวมสกล, นางเพียงใจ ว่องไว, น.ส.โนรี สายสลำ, นายเมธี อุดมสุข, นางกัลยา อินทะสะระ, พ.ท.ไพโรจน์ แก้วเกิดเกษ, นายพงษ์สนิท ศีติสาร, นายภพต์ เทภาสิต, นายสุรพจน์ ชินไชยชนะ, นายวิชัญ แก้วตา, น.ส.ยุวิษฐา หงษ์เหม และนายสมศักดิ์ เหมแก้ว ส่วนบุคคลพิการตัวอย่างจากการสรรหา 4 คน ได้แก่ นายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ, นายภานุมาศ สุขอัมพร, นายภัทรพันธ์ กฤษณา และนางวารุณี ดวงตาสิทธิ์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!