ผู้แสวงบุญชาวไทยชื่นชมทางการซาอุดิอาระเบียการจัดการมัสยิดอัลฮะรอมทั้งสองได้เป็นอย่างดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้แสวงบุญชาวไทยต่างชื่นชมทางการซาอุดิอาระเบีย ในการบริหารจัดการมัสยิดอัลฮะรอม ที่นครมักกะฮ์และนครมาดีนะห์ได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านความสะอาด การแบ่งโซนสำหรับชายและหญิง และการเข้าถึงการประกอบศาสนกิจในเทศกาลฮัจย์ จากการที่ผู้แสวงบุญชาวไทย ได้เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งจะต้องไปประกอบศาสนกิจ ที่มัสยิดอัลฮะรอมทั้งสองแห่งคือ ในนครมักกะฮ์ และนครมาดีนะห์ ซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสูงสุดของโลกมุสลิม ต่างมีความประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม และการรักษาความสะอาดของมัสยิดทั้งสองแห่งเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ามัสยิดอัลฮะรอมที่นครมักกะฮ์จะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงภายในแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการประกอบศาสนกิจแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วผู้แสวงบุญชาวไทยยังได้รับประโยชน์จากการที่กระทรวงศาสนกิจ ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือในการประกอบพิธีฮัจย์ อย่างถูกต้องฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดยอดีตนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศซาอุดิอาระเบียชื่อ นายหะซัน อับดุลกอเดร์ ที่ได้รับแจกจากทางการซาอุดิอาระเบียในวันที่เดินทางมาถึงสนามบินเป็นอย่างมาก ซึ่งในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงระบบการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายงานจาก นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด