เทศบาลตำบลปากน้ำ ใช้เวลา 3 นาทีในการรับชำระภาษี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลปากน้ำ จ.ระนอง ลดระยะเวลาในการรับชำระภาษีเหลือเพียง 3 นาที เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว นายประยูร บัวสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ สำหรับการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาที

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!