จ.เพชรบูรณ์เตรียมสนับสนุนปี 2554 เป็นปีท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมเปิดฤดูการท่องเที่ยวพร้อมสนับสนุนให้ปี 2554 เป็นปีท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ กิจกรรม2554 ปีท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ว่า ให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นหลัก ทั้งที่เป็นการพัฒนาในด้านสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตและการเกษตรอุตสาหรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศิลปะโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม 2554 ปีท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้แนวทาง ว่า ให้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม มีการประชาสัมพันธ์ทุกปี แหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเก่า หรือชำรุดทรุดโทรมต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น หาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และการที่จะทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ภาคเอกชนต้องเป็นเจ้าภาพหลักที่เข้มแข็ง ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ภาคราชการจะเป็นผู้เข้าไปสนับสนุนให้การท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!