หอการค้าไทยพร้อมช่วยผลักดันบุรีรัมย์และเชียงรายเปิดจุดการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย พร้อมจะผลักดันให้จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดจุดการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และไทย-พม่า ที่ จ.เชียงราย เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอื่น (8 พ.ย.52) นายดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทยพร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือทิศทางด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่ รวมไปถึงด้านการพัฒนาองค์กร และด้านการสื่อสารข้อมูลระหว่างหอการค้าในส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์และมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งนี้ หอการค้าไทยพร้อมที่จะผลักดัน ให้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดจุดการค้าชายแดนระหว่างไทย- กัมพูชา และจุดการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนระหว่างกันในระดับประเทศและท้องถิ่น โดยเฉพาะการนำสินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่นที่จำเป็นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ส่วนเรื่องร้านค้าปลีกที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาห้างค้าปลีกต่างชาติ และกลุ่มคาราวานสินค้านำสินค้าเข้ามาขาย ทำให้ผู้ค้าปลีกประสบความเดือดร้อน ขอให้หอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด นำเรื่องเข้าที่ประชุม กรอ.จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานช่วยแก้ไข หรือหาวิธีให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นทางออกได้อีกทางหนึ่ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!