''มาร์ค''ห่วง ปชช.พื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วม

ระบุรัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมระดมความช่วยเหลือ แนะติดตามภาวะอากาศ