ผู้แสวงบุญต่างชาติชื่นชมประเทศไทยดูแลอำนวยความสะดวกผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอย่างดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้แสวงบุญจากหลายประเทศ ชื่นชมประเทศไทยต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้เป็นอย่างมาก จากการที่ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสพบปะกับผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ เช่น ผู้ที่มาจากประเทศปากีสถาน คูเวต ไนจีเรีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยได้มีการสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ ร้อยละ 10ของประชากรทั้งประเทศ แต่เมื่อทราบว่าประเทศไทยได้ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือและการประกอบศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันโดยได้มีการบัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ และการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นองค์พระประมุขสูงสุดของประเทศที่ทรงมีความห่วงใยเสด็จไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ต่างๆด้วยความเมตตาและห่วงใย อีกทั้งยังได้พระราชทานการช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมากมาย ประกอบกับการที่รัฐบาลได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ การแต่งตั้งผู้แทนฮัจญ์ทางการแห่งประเทศไทย มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆมาดูแลและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญชาวไทยในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจนถึงเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ์ จึงทำให้ผู้แสวงบุญจากหลายประเทศดังกล่าวมีความชื่นชมและประทับใจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!