รมว.พม.เปิดศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมที่ จ.ระยอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม พร้อมมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์แก่ประชาชนที่จังหวัดระยอง นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลพณานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พร้อมมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 40 ราย และมอบชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียน รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุอีกด้วย นายอิสสระ เปิดเผยว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม หรือศาลาสร้างสุข และมองเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งศาลาสร้างสุข โดยศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนในพื้นที่ได้มารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับตนเอง และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถมาใช้บริการในด้านต่างๆ ตามความต้องการ ซึ่งดำเนินงานโดยองค์กรภาคประชาชนด้วยการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ มาร่วมทำกิจกรรมทางสังคม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!