เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พะเยา เดินหน้าจัดฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ในหลักสูตรการทำวิสาหกิจชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำวิสาหกิจชุมชน สานต่อโครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานให้มีความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้น ดาบตำรวจมนตรี วงศ์อภิสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา กล่าวว่า เพื่อเป็นการสานต่อในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้ที่ว่างงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ทางเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จึงได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินโครงการต้นกล้าอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก รวมจำนวนกว่า 50 คน ผ่านการให้ความรู้ในรูปแบบที่ได้มีการปรับวิธีคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดทำแผนชีวิต แผนการเงิน แผนอาชีพและแผนสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้รับการฝึกอบรม นอกจากนี้ ในการฝึกอบรมดังกล่าว ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนสร้างความมั่นคงก่อเกิดรายได้ ประกอบด้วย การแปรรูปและจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ และปุ๋ย รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งการบริหารเงินทุน และการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!