สัมมนาส่งเสริมมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟแวร์ที่จ.เชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน จัดสัมมนาส่งเสริมมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟแวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ จัดสัมมนา การส่งเสริมมาตรการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟแวร์ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการ และนักกฎหมายร่วมสัมมนาดังกล่าวซึ่งเน้นในเรื่องกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเท้นท์ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคุ้มครองและการให้คำปรึกษาในด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟแวร์ และการสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย นายพิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ SIPA กล่าวว่า SIPA ส่งเสริมให้ไม่มีการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟแวร์ โดยการนำกฎหมายมาบังคับใช้ ขณะเดียวกันก็ได้จัด Open Source เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไว้ให้สำหรับผู้ไม่มีความพร้อมจะซื้อค่าลิขสิทธิ์ได้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี การสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักกฎหมายด้านซอฟท์แวร์ทั่วประเทศ ขณะที่ปี 2553 SIPA ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด