ทดเวลาบาดเจ็บ! ศบค.ชุดเล็ก เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว ออกไปอีก 2 เดือน

ทดเวลาบาดเจ็บ! ศบค.ชุดเล็ก เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว ออกไปอีก 2 เดือน

ทดเวลาบาดเจ็บ! ศบค.ชุดเล็ก เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว ออกไปอีก 2 เดือน
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (23 ก.ย. 2564) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นผู้อำนวยการ โดยที่ประชุม ศปก.ศบค. เห็นชอบ เสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. ให้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน หรือจนกว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ จะมีผลบังคับใช้ รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นพื้นที่นำร่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. เป็นวันที่ 1 พ.ย. 2564

นอกจากนี้ จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ เปิดพิพิธภัณฑ์ กีฬา ติวเตอร์ สปา โรงหนัง และร้านอาหารที่เล่นดนตรี ส่วนมาตรการงดออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ยังเป็นไปตามเวลาเดิมคือตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น. รวมถึงยังขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้ จะต้องรอที่ประชุมใหญ่ ศบค.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

รายงานข่าวจาก ศบค.ชุดเล็ก ยังระบุว่า สำหรับกรณีร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ทางรัฐบาลและ ศบค.ได้ประเมินร่วมกันว่าน่าจะนำร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ โดยมีเหตุผลหลักๆ คือ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้

รวมถึงเพื่อให้ร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในช่วงที่เปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้า ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 พ.ย.นี้ และเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลก็จะเสนอ พ.ร.ก.นี้เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภาได้เลย ดังนั้น ระหว่างนี้ที่ยังไม่มีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อ จึงจะต้องต่อเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ไปพลางก่อน

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา เห็นควรให้ปรับกำหนดการเปิดเมือง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยไม่ต้องกักตัว

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ ระบุว่า จากเดิมรัฐบาลมีเป้าหมายจะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวชาติใน 5 จังหวัด เริ่มวันที่ 1 ต.ค.นี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ) เชียงใหม่ (อ.เมืองฯ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเพชรบุรี (ชะอำ) โดย ศปก.ศบค. เห็นชอบให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 พ.ย. 2564 เพื่อรอให้ประชากรในพื้นที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรในพื้นที่เป้าหมายตามเกณฑ์การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักของการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย.นี้ด้วย