คณะลูกเสือจังหวัดระนองจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะลูกเสือจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาวชิราวุธ นายเจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง กล่าวว่า คณะลูกเสือจังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ได้กำหนดจัดงานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บริเวณสนามกีฬาจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ประมาณ 1,500 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง กล่าวว่า กิจกรรมประกอบด้วย การวางพวงมาลาถวายสักการะของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด กองลูกเสือ เนตรนารี กล่าวถวายราชสดุดี มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนและ 2 ท่อน ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 3 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!