GTZ ร่วม อพท.ทำโครงการศึกษาปกป้องภูมิอากาศจากการเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์ ผลจากการขยายตัวการท่องเที่ย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

GTZ ร่วม อพท.ทำโครงการศึกษาปกป้องภูมิอากาศจากการเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์ ผลจากการขยายตัวการท่องเที่ยวของเกาะช้าง นายภูมิ พิณเทพ ผู้จัดการโครงการปกป้องภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน(GTZ) เปิดเผยภายหลังประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว ว่า โครงการนี้ทาง GTZ ร่วมกั บองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกันดำเนินการโดยมีนักวิชาการจากมาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดในแหล่งท่องเที่ยวเกาะช้างที่ช่วยส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่มาแล้วเก็บข้อมูลของเสียและการใช้พลังงานในพื้นที่มาแล้วประมาณ 1 ปี จากการดำเนินโครงการศึกษาเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ปี ผลปรากฏว่า เกิดจากภาคการขนส่งร้อยละ 57เกิดจากภาคการใช้พลังงานต่าง ๆ ร้อยละ 38 และเกิดจากปัญหาและของเสียจากแลหล่งท่องเที่ยวและขยะร้อยละ 5 ดังนั้นการนำผลการสสำรวจอย่างคร่าว ๆ มาชี้แจงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อร่วมระดมทุกภาคส่วนมาดำเนินการวางแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหามลพิษจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามหลังจากสิ้นสุดโครงการศึกษาในครั้งนี้ ประมาณปลายปี พ.ศ 2554 คาดว่าผลการศึกษาจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับส่วนราชการ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ อปท.ในพื้นที่ จะได้นำ ผลสรุปของการศึกษาในครั้งนี้มาสร้างเป็นโครงการต่าง ๆ และเครื่องมือในการป้องกันปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!