ผู้ตรวจฯ มท. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ จ.ตราด แนะส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนระบบจัดการขยะบนเกาะช้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการปฏิบัติงานของ จังหวัดตราด แนะส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนระบบจัดการขยะบนเกาะช้าง นายประชา เตรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังเดินทางติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดตราด กับส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดตราด ว่า จากรายงานของทางจังหวัดในเรื่องของการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้าง พบว่า ในอนาคตหากไม่มีการบริหารจัดการของเสีย ทั้งขยะ และน้ำเสีย ที่ดีพออาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถึงแม้ปัจจุบันเกาะช้างจะมีปริมาณการจัดเก็บขยะอยู่ที่ 20 ตันต่อวัน แต่หากในอนาคตที่มีการขยายตัวจากการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งนี้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่นจังหวัด และ อปท.ในพื้นที่ เร่งวางแผนการจัดเก็บและกำจัดขยะโดยไร้มลพิษเข้ามาทดแทนการนำขยะกลับมาฝังกลบบนฝั่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและปัญหาการหาพื้นที่ฝังกลบอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยทางออกที่น่าสนใจคือการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนดำเนินการในรูปแบบสัญญา โดยที่หลังจากหมดสัญญาระบบบริหารจัดการและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็จะตกเป็นของภาครัฐ หากเมื่อถึงเวลานั้น อปท.ในพื้นที่ก็จะมีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบเอง เป็นการรับเอานวัตกรรมจากภาคเอกชนเข้าจัดการช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐ ทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ทำลายการท่องเที่ยว ดังเจตนารมณ์ให้การท่องเที่ยวเกาะช้างเป็นไปตามรูปแบบอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!