ปภ.คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยในเดือนพฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดการณ์แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นอากาศแห้ง และลมแรง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าไม้ นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มการเกิดสาธารณภัยของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2552 จากข้อมูลลักษณะอากาศของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศหนาวเย็นก่อนภาคอื่น ๆ โดยในระยะแรกจะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่งผลให้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด มีหมอกในตอนเช้า ซึ่งในช่วงที่ลมหนาวปกคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้สภาพอากาศแห้ง อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีระบบการจัดการน้ำไม่ดี นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าไม้ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้า อาจมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และเริ่มเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ยังไม่รุนแรงมากนัก ในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมาก รวมทั้งอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย นายอนุชา กล่าวอีกว่า สภาพอากาศในฤดูหนาวอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จึงขอให้ประชาชนรักษาดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟทุกประเภท เนื่องจากฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าสูงกว่าปกติ สำหรับการขับขี่รถในช่วงที่มีหมอกลงจัด ควรเปิดไฟต่ำหรือไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นสภาพเส้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ นอกจากนี้เกษตรกรควรสร้างสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำค้างแข็ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงวางแผนปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในพื้นที่และสังเกตพบสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ ให้รีบอพยพและขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัยเพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด