อพท.ตราด ประชุมกำหนดแนวทางฟื้นฟูแนวปะการังและป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อพท.ตราด ประชุมกำหนดแนวทางฟื้นฟูแนวปะการังและป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 พ.ย.52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการังและป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการังและป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เหลายารีสอร์ท เกาะเหลายาใน จังหวัดตราด เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จึงขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด